STARTSIDA

 

Vill du träna ett effektivt och roligt självförsvar?

Enkla och effektiva tekniker:
– Använder motståndarens kraft till egen fördel  utan smärta – balansbrytning – rörelse.
– En allsidig träning för kropp & själ.
– Trevliga och avspända träningskamrater.
– Vi har träning för barn, ungdomar och vuxna.

Jiujitsu

I Jiujitsuträningen lär du dig blockeringar, grepp, fällningar och kast samt fallteknik. Vi tränar försvar mot vanliga angreppsformer som: Fasthållningar, strypgrepp, slag och spark.

Förutom att du tränar Jiujitsu och lär dig ett effektivt självförsvar, så är träningen också en bra motionsform som ger dig förbättrad kondition och styrka, vilket leder till ett ökande välmående och självförtroende.

Durewallsystemets sex huvudprinciper

BESTÄMDHET

Bestämdhet innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.

BALANS

Balans innebär att försvararen strävar efter att ha full kontroll över sin kropp under hela försvaret samtidigt som han försätter angriparen ur balans.

RÖRELSE

Rörelse innebär att försvararen använder hela sitt rörelsesystem så att nya lägen skapas att utnyttja vid försvaret. Med rätt rörelsemönster elimineras behovet av rå styrka.

MJUKHET

Mjukhet innebär att försvararen inte använder större kraft än den han möts av, utan i stället följer med eller går runt angriparens kraft och riktning.

SKYDD

Skydd innebär att försvararen skyddar sig under angreppet och är beredd om det skulle komma ett nytt angrepp. Han får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

HÄNSYN

Hänsyn innebär att försvararen använder det försvar som, med avseende på angriparens ålder, kön, eller fysiska status samt omgivande miljö, anses lämpligt och skonsammast möjligt i just den situationen. Durewallsystemets huvudprinciper sammanfattas i Svenska Jiujitsuförbundets grundprincip.

”Att med minsta möjliga kraft,
uppnå största möjliga effekt,
utan att förorsaka smärta eller skada”

Judo

Vid sidan av Jiujitsuträningen har man möjlighet att träna judo, detta för den som vill ha mer kampbetonad träning. Judo tränar vi inte som självförsvar, utan som en bra och rolig kampträning med låg skaderisk. Vi integrerar judoträning i de vanliga träningspassen och arrangerar dessutom regelbundet helgläger för den som vill träna mer.

I Judoträningen ingår kast och nedtagningar i stående kamp samt fasthållningar, armlås och halslås i golvkamp.

Viktiga datum:

  • 18/8 – Första knatte jiujitsu (4-6 år) träning för hösttermin.
  • 27/8 – Början av hösttermin för barn (7-13 år) och vuxna.