OM JIUJITSU

Durewall Jiujitsu

Kurt Durewall har utövat Jiujitsu sedan 1938 och graderades 1959 som förste svensk till svart bälte (1 dan Jiujitsu). Detta skedde under en vistelse i USA, av japanen Kiyose Nakae.

DurewallDen form av Jiujitsu han då tränade var en traditionell kampinriktad form som bl. a. byggde sina tekniker på att tillfoga skada eller smärta. Durewall blev sedermera vittne till ett slagsmål, där två personer slog varandra sönder och samman. Trots sina skador fortsatte de att attackera varandra. Durewall beslöt då att försöka få fram ett effektivare självförsvar som skulle fungera även då angriparen var okänslig för smärta och så långt det var möjligt utan att skada angriparen. Det nya mottot blev att ”När någon angriper sig är han din fiende – när du med dina kunskaper försvarar dig, är han din vän som du skall skydda”.

Denna metod infördes i dåvarande Svenska Judoförbundet, nuvarande Svenska Budo och kampsportsförbundet, där Kurt Durewall var chefsinstruktör för självförsvarskommittén.

1969 lämnade han och andra toppmän inom Jiujitsun SBF för att friare kunna utveckla och sprida den moderna och humana Jiujitsun. Den 4 januari 1971 grundades Svenska Jiujitsuförbundet (SJF).

SJF´s Jiujitsu är nu ett mycket mångsidigt system som är ett synnerligen effektivt självförsvar. Den som följer SJF´s principer får automatiskt också en bättre arbetsteknik. Utifrån Jiujitsuprinciperna har Kurt Durewall systematiserat en ergonomisk arbetsmetodik och vårdande skyddsteknik, som via Durewall-Institutet förs ut över hela Norden. Jiujitsu betyder, ordagrant översatt från japanska till svenska, mjuk teknik och har innebörden att ge vika för att vinna, det vill säga att ge efter för angriparens kraft och använder den emot denne. På så sätt får man ett effektivt självförsvar utan att behöva öka den egna kraftinsatsen.

Från början var Jiujitsu de japanska samurajernas stridskonst. En brutal stridsteknik, avsedd att skada eller döda en motståndare i kamp utan vapen.

Durewall2Dagens Jiujitsu skiljer sig betydligt från den traditionella japanska, då man i en självförsvarssituation har många rättigheter men nu i modern tid, även självklart massor av skyldigheter. Kurt Durewall (10 dan Jiujitsu, 3 dan Judo) har under drygt 60 år utarbetat en form av självskydd som är anpassad efter svensk grundlag om våld och hot om våld. Lagen säger att man ej skall använda mer våld än nöden kräver. Med andra ord skall man alltid sträva efter att använda det våld som orsakar minst skada. I och med Durewalls Jiujitsu lär man sig att följa lagen genom att alltid sträva efter att använda det självförsvar som ger bästa möjliga skydd och orsakar minsta möjliga skada.

Stockholms Jiujitsuklubb

Stockholms Jiujitsuklubb är en ideell förening grundad 1984. Vi är anslutna till såväl Svenska Jiujitsuförbundet som Riksidrottsförbundet.

Klubben har sedan starten bedrivit träning runt om i Stockholm. Sedan 1995 ligger vår Dojo på Västmannagatan 59, vid Odenplan. Vi har där en träningsyta på 150 kvadratmeter och bedriver träning flera dagar i veckan. Vi har även barn och handikapp träningsgrupper. Utöver de ordinarie träningspassen, arrangerar klubben flera träningsläger varje termin. Lägren innehåller oftast någon form av specialinriktning, t.ex. försvar mot olika typer av vapen eller kurser i självförsvar för kvinnor.