STARTSIDA

Vill du träna ett effektivt och roligt självförsvar?

Enkla och effektiva tekniker:
- Använder motståndarens kraft till egen fördel  utan smärta – balansbrytning – rörelse.
- En allsidig träning för kropp & själ.
- Trevliga och avspända träningskamrater.
- Vi har träning för barn, ungdomar och vuxna.

Jiujitsu

I Jiujitsuträningen lär du dig blockeringar, grepp, fällningar och kast samt fallteknik. Vi tränar försvar mot vanliga angreppsformer som: Fasthållningar, strypgrepp, slag och spark.

Förutom att du tränar Jiujitsu och lär dig ett effektivt självförsvar, så är träningen också en bra motionsform som ger dig förbättrad kondition och styrka, vilket leder till ett ökande välmående och självförtroende.

Durewallsystemets sex huvudprinciper.

Judo

Vid sidan av Jiujitsuträningen har man möjlighet att träna judo, detta för den som vill ha mer kampbetonad träning. Judo tränar vi inte som självförsvar, utan som en bra och rolig kampträning med låg skaderisk. Vi integrerar judoträning i de vanliga träningspassen och arrangerar dessutom regelbundet helgläger för den som vill träna mer.

I Judoträningen ingår kast och nedtagningar i stående kamp samt fasthållningar, armlås och halslås i golvkamp.